למידע נוסף חייג

09-9566013

מגרש:  5000 מ"ר

בנוי: 300 מ"ר

תיאור הנכס: למכירה במרכז רישפון בית + יחידות מושכרות, מגרש פינתי, שתי חזיתות, זכויות לבניית 450 מ"ר עד שלושה מבנים חדשים + הקלות + 18 דונם לעיבוד חקלאי.

מחיר: 5.3 מיליון דולר

מספר נכס: 552