למידע נוסף חייג

09-9566013

מגרש:  10 דונם

בנוי: 300 מ"ר

תיאור הנכס: נחלה בת עשרה דונם, צמודה לחלקה ראשית, לבניית 3 יחידות מגורים חדשות של 450 מ"ר + הקלות. חזית רחבה. מיקום שקט. שתי חזיתות + 18 דונם לעיבוד חקלאי.

מחיר: 6.5 מיליון דולר

מספר נכס: 550